Fjärrvärme, grunder & kabelgrävning i Norr- & Västerbotten

Vi utför alla slags markentreprenader.

  • Grävarbeten
  • Grundläggning för hus och industri
  • Gjuter betongplattor
  • Fjärrvärme
  • Kabelgrävning
  • Reparation av vägar
  • Reparation av brunnar
  • Schaktning
  • Plattsättning

Vi erbjuder även vägskötsel som snöröjning, sandning och sopning.